1. System operacyjny Windows XP i program 'Outlook Express' - protokół 'Imap'

2. System operacyjny Windows XP i program 'Outlook Express' - protokół 'Pop3'

3. System operacyjny Windows XP i program 'Microsoft Outlook' - protokół 'Imap'

4. System operacyjny Windows XP i program 'Microsoft Outlook' - protokół 'Pop3'

5. System operacyjny Mac OS X 10.5 i program 'Mozilla Thunderbird' - protokół 'Imap'

6. System operacyjny Mac OS X 10.5 i program 'Mozilla Thunderbird' - protokół 'Pop3'

7. System operacyjny Mac OS X 10.5 i program 'Opera Mail' - protokół 'Imap'

8. System operacyjny Mac OS X 10.5 i program 'Opera Mail' - protokół 'Pop3'

9. System operacyjny Mac OS X 10.5 i program 'Apple Mail' - protokół 'Imap'

10. System operacyjny Mac OS X 10.5 i program 'Apple Mail' - protokół 'Pop3'

 
1._konfiguracja_programu_pocztowego_dla_systemu_pocztowego_coi-pw.txt · Last modified: 2009/05/11 01:47 by coieg
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki